De tweede kleuterklas werkte rond de dieren van de boerderij in maart:

We leerden over alle dieren, hoe ze heten, wat ze eten.

We gingen op bezoek bij de boerin en doken de stallen in.

We zeiden gedag aan het paard, de ezel, de schapen en de geiten

We mochten melk drinken en in een cakeje bijten

Alleen bij de varkens bleven we niet te lang, 

want die beesten stinken nogal, ben ik bang.