Welke talenten kunnen we gebruiken om een fijne beroepskeuze te maken?  We gingen op onderzoek in het beroepenhuis.